Tau, kunige Bosko aš pavedu širdį:
Būk angelu sargu. Būk mano globa!
Kiek kartų ištroškusią sielą pagirdei,
Kiek kartų ją stiprinai meilės kalba!

Paskyrė Aukščiausias būt Tave vadovu
Jaunuolių būriams įvairiausių kraštų;
Su Tavim ne vieną laimėjome kovą,
Su Tavim laimėsim šimtus dar kitų!

Reklama