Don Bosko, gerasis mūsų tėve,
tau džiaugsmo giesmę giedam
tu, išklausyki ją!
Don Bosko, Tu uždegei mūs širdis,
priartinai prie Dievo.
Dėkojame mes Tau!

Tėve, gyvent su Jėzum mokai
draugystę dovanoji,
mes žvelgiam į tave.
Dievui atverki mūsų širdis,
išmokyk kurti gėrį
ir dovanot žmonėms.

Ooo, ooo…

Šventė, gyvenimas – tai šventė,
kai tu esi tarp mūsų,
kai džiaugiamės kartu.
Meilės ugnis karšta liepsnoja,
ir įkvepia gyventi,
kaip tu išmokei mus!