1. Auklėjimas, palyginimas apie karalystę

Garstyčios grūdelis Mk 4,30-32

Jėzus dar sakė: „Su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji – tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai“.

Su kuo palyginti Dievo karalystę? Kaip ją pavaizduoti? Šis uždavinys nėra lengvas.

Vienas jaunuolis, atliekantis savo rekolekcijas prieš sutvirtinimą, paklausė manęs – „Jonai, Evangelijoje Jėzus pasakė “Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Jn 17, 21), o keletas puslapių vėliau „teateinie Tavo karalystė“ (Lk 11,2). Norėčiau žinoti, ar Karalystė yra čia ar jos nėra?“

Tai sveiko proto klausimas, kuris pasirodo esąs labai svarbus. Ar Jėzus nepasakė: „Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“ (Lk 16,21) ir „Teateinie tavo karalystė“ (Lk 11,2)?

Palyginimas apie grūdelį, tai atsakymas į šį paradoksą. Kai jūs turite prieš akis grūdelį, jūs galite tokiu pačiu tikrumo laipsniu pasakyti „yra medis“ (potencialiai jis yra sėklos dalis) arba „medžio nėra“ (jei nepasėsite sėklos, jei nepalaistysite jos, jis nepasirodys). Kitaip tariant, yra taip pat teisinga pasakyti « Dievo karalystė yra čia“ arba „jos čia dar nėra“. Abi reikšmės, ir viena ir kita yra tikros, kadangi yra dygimo būsenoje.

Lyginant su sėkla yra trys vyrų ir moterų kategorijos. Visų pirma tie, kurie mato sėkloje tiktai sėkla (pripažinkime, kad perspektyva yra labai ribota!). Po to yra tie, kurie mato sėkla ir tik svajoja apie medį (jie svajodami stipriai rizikuoja sutraiškyti sėklą). Galiausia tie, kurie mato iš karto ir sėklą, ir medį. Jie yra dėmesingi stebėtojai.

Šis palyginimas apie sėklą yra nuostabus edukacijos palyginimas. Ar jis nekalba apie leidimą vaikui įsišaknyti šeimos, socialiniame, kultūriniame pavelde, norėdamas, kad suklestėtų nauja asmenybė?

Tai yra menas, kurį mėgstu palyginti su sodininkyste: suaugusieji, jūs esate lyg sodininkai vaikams. Beje, ar tai nėra reikšminga, kad Jėzus po to, kai paliko šį pasaulį, pasirodė pirmiausia sodininkui, kuris dirba žmonių žemę.

Geras sodininkas tai ne tas, kuris tiktai skundžiasi dėl oro sąlygų, bet tas, kuris sugeba priimti gerus sprendimus, užtikrindamas sėklų augimą. Auklėtojas tai ne tas, kuris tiktai skundžiasi dėl socialinių pokyčių, bet tas, kuris atsižvelgdamas į juos palaiko jaunų žmonių augimą.

Skaityti toliau