1. Tarpininkavimo dvasia

Broliškais pataisymas Mt 18,15-16

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.“

Jei atsiranda problemų su kitu, eik, jį surask ir kalbėk su juo akis į akį. Kartais dvigubi santykiai gali nepadėti. Kiekvienas gali turėti polinkį užsibarikaduoti savo gynybos sistemoje, o tada gali kilti smurtas.

Svarbu toje situacijoje kreiptis į trečiąjį. Jam tarpininkaujant situacija gali atsiblokuoti ir gali būti surastas sprendimas. Tai tarpininkavimo esmė.

„Trejybiniai“ santykiai veikia geriau negu „dvigubi“. Čia mes esame Gerosios Naujienos, Švč. Trejybės paslapties širdyje.

Skaityti toliau